SAL7338, Act: R°363.2 (431 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°363.2  
Act
Date: 1444-04-27

Transcription

2020-12-17 by Roger Morias
It(em) jan schoerken wonende te kerbergen in yegewordich(eit) d(er) scepen(en) van loven(e)/
gestaen heeft gehuert en(de) bekent dat hij gehuert heeft jegen willem(me)/
h(er)wout(er)s een eusel geheten ternys eusele met lande en(de) ande(r) zijne(n) toebeh(oerten)/
gelijc dat belegen es inde prochie van grootloe tusschen de goede/
arnde brugma(n)s op deen zijde pet(er) de cupe(re) op dande(r) zijde woute(re)n scriecx/
op de derde zijde Te houden en(de) te hebben van sinte m(er)tens misse naen/
lestleden ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen nae dande(r) sond(er) middel/
volgende elcs jaers dae(re)n bynne(n) om v rinsche gulden(en) van goude/
goet en(de) ghinge oft de werde dair voe(r) in ande(re)n goede(n) gelde alle/
jae(r) tsinte m(er)tens misse nae oft ombegerepe(n) tsinte jans misse daer/
nae volgende te betalen(e) telke(n) t(er)mi(n)e als vervolghde scout Item es/
vorwerde dat voirs(creven) jan schoirkens alle den chijs en(de) co(m)mer uutte(n)/
voirs(creven) goede(n) gaende betalen sal ende vergelden alle jae(re) ten behoirl(iken)/
tijde [en(de) dat] alsoe oic in tijts dat de(n) voirs(creven) wille(m) noch zijn voirs(creven) goede/
dair af eegheen scade en(de) gescien Ite(m) sal oic de selve jan de voirs(creven)/
goede jaerlix bevreden en(de) beheimen op zijne(n) cost en(de) grechte/
en(de) wat(er)leyen [om de selve goede gaen(de)] ruyme(n) en(de) vegen op zijne(n) cost behoudelic als de/
selve [jan de voirs(creven)] goede bevrede(n) sal dat hij als dan sal moege(n) struncken en(de)/
opde voirg(enoemde) goeden loec houwen ter mynster scaden en(de) sonder/
argelist
en(de) niet meer Ite(m) es noch ondersproken dat voirs(creven) jan/
op dat hem gelieft tvoirs(creven) eusel ten leste(n) jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mi(n)e/
sal moege(n) besaeyen sonder e(n)nich wederseggen lomb(ar)t dor(mae)le ap(ri)l(is)/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer