SAL7338, Act: R°369.1 (443 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°369.1  
Act
Date: 1444-04-30

Transcription

2020-12-20 by Roger Morias
Tvo(n)nisse vanden gedinge dat goessen meytens meylaens ende gossen v(er)wouts [met hue(re)n] medeplichte(re)n/
nae volgende den vo(n)nisse bij scepen(en) van loven(e) voir gewezen wed(er) in gesedt/
hebben tegen janne marcels den jongen janne van udekem en(de) lambrecht neecker/
die geleyt sijn totten goeden jans joncffr(ouwe) ydenoyen en(de) katlijne(n) van nodevoirt/
alse van vi bonde(re)n lants te wange gelegen es gewijst met desen woirden/
na aenspracke v(er)antworden ende thonisse van beyden p(ar)tien dat de he(re)n scepen(en)/
van loven(e) sedten met hue(re)n vo(n)nisse de sake vanden derdendeele vanden voirs(creven)/
goeden t(er) plaetsen dair behoirt den beleyde en(de) voirvo(n)nissen d(er) scepen(en) van/
loven(e) niet tegenstaende En(de) alze vanden ande(re)n twee deele setten sij de p(ar)tien/
op huer yerst p(rese)nt(ibus) lombart lye(mingh)[en] abs(oloens) pynnoc vynck voshem dor(ma)le ap(ri)lis ultimia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer