SAL7338, Act: R°373.1-V°373.1 (455 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°373.1-V°373.1  
Act
Date: 1444-05-04

Transcription

2020-12-29 by Roger Morias
Item navolgende den co(m)promisse gedaen voe(r) scepen(en) van loven(e) tusschen robbrechte/
huyghs in deen sijde lambrechte de hertoge alse geleit totten goeden wouters/
wilen moreel en(de) lijsbethten weduwe des voirs(creven) wilen wouters in dande(r)/
alse van hue(re)r beyder erve deen aen dande(r) inde per dorpstrate liggen(de)/
hebben de vier gesworen(en) stad meeste(re)n en(de) werclieden dair inne de selve/
p(ar)tien hen te voe(re)n verbonden hadden gelijc tvoirs(creven) co(m)promis dat uutwijst/
hue(r) uutsprake gedaen inder manie(re)n hier nae volgende Te weten(e)/
dat des voirs(creven) robbrechts hi achterste huys oft eetcame(r) en(de) dat achterste/
huys des voirs(creven) wilen wouters die nu tertijt deen in dander gebonden/
en(de) gevesticht staen alsoe tot ewegen daghen bliven selen en(de) gehouden/
worden Bij alsoe dat de voirs(creven) lambrecht en(de) de weduwe de loeten/
goete liggen(de) aen tvoirs(creven) achterste huys ter sijden oft huyse wert/
des voirs(creven) robbrechts tot eewegen dagen houden selen en(de) twater/
vanden voirs(creven) huyse comen(de) leiden over thuys des selfs robbrechts/
tot op hue(r) erve oft scaelgije liggen(de) over dander sijde vanden/
voirs(creven) huyse sinte peters kercken wert en(de) van alse van huer/
beyden hoeve achter de voirs(creven) huyse liggen(de) es der voirs(creven) meeste(re)n/
uutsprake dat de voirs(creven) robbrechts hebben sal den hof tot vanden/
eynde [en(de) teken] vanden ghevel vanden achtersten huyse des voirs(creven) wilen/
wouters lijnrecht tot opden pael oft teken staende op [neven] dynde/
van hue(re)r beyder hoeve(n) tegen den borren putte over aldair/
wesende En(de) den vrede dair af sal de selve robbrecht op sijne(n)/
cost tot eewigen dagen houden en(de) moeten maken Item alse/
vanden vier voeten erfs de welke te staen plagen tusschen beide/
de voirs(creven) huysen dair inne de voirs(creven) lambrecht en(de) de weduwe/
meynden gericht te wesen de welke over een lange wile tijts/
gelijc den achtersten huyse des voirs(creven) robbrechts tot aen dachterste huys
//
oft ghevel voirs(creven) des voirs(creven) wilen wouters bety(m)mert zijn gewest Es oic hue(r)/
uutsprake dat de selve lambrecht noch de weduwe dair inne ne(m)mer meer/
egheen recht [hebben] noch behouden en selen en(de) mydts deser uutspraken selen/
de voirs(creven) p(ar)tien van hue(re)r beyder erve voirs(creven) van malcande(re)n te vreden/
staen en(de) tot eweghen dagen vereenicht bliven sonder daer tegen/
te mogen comen oft te doene in e(n)nigher manie(re)n alle argelijst/
uutgescheiden en(de) hebben voer geloeft de voirs(creven) p(ar)tien de voirs(creven) huy/
uutsprake te houden en(de) malcande(re)n te voldoene gelijc en(de) inder/
manie(re)n die voirs(creven) es [steet] Coram py(n)noc voshem maii quarta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer