SAL7338, Act: R°384.4 (467 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°384.4  
Act
Date: 1444-05-12

Transcription

2020-12-29 by Roger Morias
It(em) ph(ilip)s vand(er) elst ende gielijs robbijns van comptich die/
op hede(n) dach van rechte hadde(n) deen jegen den dande(re)n als/
van xv rinssche gulden(en) dair voe(r) de selve p(hilip)s den voirscr(even)/
gielize beclaecht hadde hebbe(n) die(n) dach verlingt en(de) uutgesedt/
in der mate(n) dat die(n) op hede(n) diende tot van hede(n) in viii/
dage(n) te mistide pr(esen)t(ibus) lomb(ar)t lye(mingh)[en] abs(oloens) pynnoc vync voshe(m)/
dormale maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer