SAL7338, Act: R°408.2 (492 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°408.2  
Act
Date: 1444-06-04

Transcription

2021-05-04 by Roger Morias
Tvonnisse hangende inde banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) [van loven(e)] tusschen meester janne/
costechiree als proefst ende gemechticht behoirlic vanden cloester van cortenb(er)ge/
in deen zijde ende janne wasschart gheheten oem janne en(de) woute(re)n huene/
gebruede(re)n in dande(re) alse van hondert en(de) vijftich mudden rox twe ensestich/
mudden tarwen die de voirs(creven) proefst inden name en(de) tot behoef des voirs(creven)/
cloesters den voirs(creven) drie p(er)soenen eysschende was van achterstelle vanden/
jae(re) van xxxviii uut crachte van eenre pechtingen gevesticht voe(r)/
scepen(en) van loven(e) tusschen he(re)n janne wilen vanden zijpe proefst/
van cortenberge alse uutgeve(r) in deen zijde janne lambrechts p(ri)ncipael/
lambrechte lambrechts sijne(n) brueder janne wasschart machiele/
rutgherts wille(m)me van yssche van dyependale pete(re)n baerts janne/
henricke en(de) woute(re)n huene ghebruede(re) aerde huene en(de) arnds huene/
als borge(n) nemers en(de) pechteners der goeden des voirs(creven) cloesters/
gheheten van lyntregem dair af die pechtinge inne gync te/
half meye int jae(r) van xxi en(de) duerde tot half meye leest/
neghenentwintch Es gewijst met desen worden nae aensprake/
verantwerden en(de) thoenisse van beyde p(ar)tien dat alsulke(n) aensprake/
alse de voirs(creven) proefst gedaen hadde tot janne wasschart geheten/
oem janne en(de) woute(re)n huene gebruede(re)n den selven die drie personen/
egheene ontstade doen en soude P(rese)ntib(us) lombart abs(oloens) py(n)noc vynck/
voshem dormale junii quarta (et)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-12-02 by Jos Jonckheer