SAL7338, Act: R°414.1 (498 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°414.1  
Act
Date: 1444-06-08

Transcription

2021-01-12 by Roger Morias
It(em) wij jacop pynnoc en(de) claes van dormale scepen(en) van loven(e) doen cont/
en(de) yegelijken dat voe(r) ons come(n) sijn op den dach van heden peter van daelhem/
henric van gorshem wouter de mu(n)te(re) am de brieve(re) geheten mu(n)te(re) en(de) jan roethoet/
alse segge(re)n en(de) vriendeliken effene(ne)n m(ar)grieten heyberchts weduwe wilen henrix en(de)/
lodewijcke uut(er) helicht die huer(er) dochter heeft ter eenre zijden Ende arnde scaep/
en(de) katline(n) loet(er)s ter ande(re) alse vanden stoete die zij onderlinge hadden als/
van ene(n) dachmael en(de) xxiiii roeden lants gelegen bij couthem in schotshof tusscen de/
goede goerts de mu(n)te(re) en(de) de goede der tafelen van thiene(n) welc lant de voirs(creven)/
m(ar)griete ende lodewijck meynden dat afslach doen soude als vanden hove te redegen/
dwelc zij tegen hen gecocht hebben want tvoirs(creven) lants vanden voirs(creven) hove/
ghesloten es ghespleten es Item als van tghene des bevonden es meer uute(n)/
voirs(creven) hove gaende dan dair voe(r) dat vercocht was ende hebben hue(r) uutsprake/
hier af eendrechtehlijc gedaen inder manie(re)n hier nae bescreve(n) en(de) v(er)claert/
Teten Te weten dat tvoirs(creven) dachmael en(de) xxiiii roeden lants afslach doen selen/
ene(n) sack corens erflijker renten [vanden xl dair voe(r) tvoirs(creven) hof v(er)cocht es] Item es voert hue(r) uutsprake soe wesmen/
maer uute(n) voirs(creven) goede vonde oft bevonde(n) es gaende dat salmen elken sack/
afslaen xxii peters
afcorten ind(er) so(m)men vanden gelde te weten(e) voe(r) elken/
sack thienscher maten xxii peters ene(n) sack tarwen voe(r) een mudde rocx/
gerekent en(de) elc molevat saets voe(r) een halst(er) rox elken capuyn voe(r) een/
molevat rox elken s(cellinc) goets gelts voe(r) een molevat rox Ende oftmen/
ande(re)n chijs in gulden(en) in rijders
Ende dat mids desen de voirs(creven) p(ar)tien/
vanden voirs(creven) stoete verenich selen zijn tot ewegen dagen junii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-12-02 by Jos Jonckheer