SAL7338, Act: V°109.4-R°110.1 (154 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°109.4-R°110.1  
Act
Date: 1443-09-30

Transcription

2020-01-18 by Roger Morias
It(em) willem van ophem gehete(n) meest(er)jans de jonge heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van mathijse/
van broecken een stuck eusels gelegen te gempe acht(er)/
de h(er)b(er)ge gehete(n) de swane [op den breebe ald(aer)] tussce(n) de strate ald(aer) en(de) de/
goede henrix helscheviers met eenre beken d(aer) doer/
gaende gelijc die selve mathijs tselve eusel v met/
meer ande(re) goeden tegen h(er) woute(re)n van hug(ar)den/
profst scloest(er)s van gempe in jairscae(re)n genome(n) heeft/
Te houden en(de) te hebben van sinte m(er)tensmisse naest
//
comen(de) e(n)ne(n) t(er)mijn van vier jae(re)n lang deen nae dande(r)/
sond(er) middel volgen(de) Elx jairs dae(re)n bynne(n) om vi hollan(sche)/
gulden(en) te xvi stuv(er)s tsinte m(er)tens misse te betalen(e) al/
den voirg(enoemde) he(re)n woute(re)n van hug(ar)den alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)m Ite(m) es vorweerde dat/
de voirs(creven) willem den molne(r) die inde molen ald(aer) woe/
nechtich es oft h(ier) naemaels woene(n) sal een eynde vande(n)/
voirs(creven) eusele laten sal gelijckertwijs dat uut begraven/
es tot ene(n) warmoeshoefken en(de) oic selen de vysschers/
moege(n) orbe(re)n tsavoir staende int voirs(creven) eusel tot hoe(re)n/
p(ro)fijte en(de) een hutte ald(aer) sette(n) talle(n) tijden alsmen/
den wuwer ald(aer) vysschen sal en(de) niet lange(r) pe vync/
dormale septe(m)br(is) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer