SAL7338, Act: V°134.2 (178 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°134.2  
Act
Date: 1443-10-22

Transcription

2020-11-11 by Roger Morias
It(em) augustijn vand(er) hofstad die als man van buyte(n) beclaecht/
was mette(n) rechte van joncff(ouwe) katlijne iiv wettich wijf adri(aen)/
vande(n) steene voir vijftich rijd(er)s vande(n) welke(n) zij deen jege(n)/
den ande(re)n op heden dach van rechte hadden aldair de selve/
joncffr(ouwe) katlijne niet en es heeft hem d(aer) om de selve/
augustijn int recht gep(rese)nteert p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t ab(soloens) (et)c(etera)/
octobr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer