SAL7338, Act: V°155.1-R°156.1 (195 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°155.1-R°156.1  
Act
Date: 1443-11-05

Transcription

2019-10-30 by Roger Morias
Item wouter beetse de jonghe in yeghewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft gekent ende gelijdt dat hij openbairlijc ontfangen heeft van handen goerds/
vranx die brieve hier na bescreven Inden yersten een guedinghe uut enen/
beleide dair mede dat arnt vanden velde ende symoen van overbeke geleit/
wae(re)n tot den goeden henrix van overbeke van wespelair sprekende de selve/
guedinghe vanden date ons he(re)n duysent iiii[c] en(de) xxxii opten yerste(n) dach/
van octobri Item ene(n) recepit brief vander voirs(creven) guedingen sprekende van vi/
lovensche peters erf chijs vanden date staphans voirscr(even) Item een guedinghe/
uuten beleide dat mede dat henric de weke(re) geleit was totten goeden goessens/
vander heiden sprekende vanden date dusent iiii[c] xxxv opten lesten dach/
sonder eenen van merte Item ene(n) recepit brief vander selver guedingen/
sprekende van vii lovensche peters of chijs sprekende vanden date voirs(creven)/
Item ene(n) contulit brief dair mede dieric van elsen d(er) stat clerc/
willem(me) voet uutgaf v dachmael beemds op ene(n) d(enier) borsgelts vanden/
date m iiii[c] xxxvi opten lesten dach van oeghst maent Item enen/
recepit brief dair mede dat willem voet voirs(creven) nam tegen diericke/
van elzen v dachmael beemds op iiii loven(sche) pet(er)s erf chijs vanden/
date m iiii[c] xxxvii vii daghe in maey Item een vidim[(us)] uut ander/
guedingen vanden voirs(creven) v dachmael beemds daer toe meester goert/
gheerts deken(en) van beken geleit was sprekende de selve guedinghe/
vanden date m iiii[c] xxxv vii daghe in nove(m)bri ende den daet/
vanden voirs(creven) vidim[(us)] m es m iiii[c] xxxvi xv daghe in mey It(em) een/
guedinge uuten beleide daer mede dat henric quaethoefs ende willem/
vanden hoeghvelde geleit wae(re)n tot zeke(re)n goeden jannes gobbelens sprekende/
vanden date m iiii[c] xxxvi xxvi dage in octobri Item ene(n) brief die jan/
roesart bekent heeft janne vander beke van viii rijnsch(e) gulden erfchijs/
vanden date ons he(re)n m iiii[c] xxxv xxv dage in mey Item ene(n) beleyde/
brief totten goeden des selfs jans roesart daer toe de selve jan/
vand(er) beke geleit was voe(r) de bewijsenisse vanden voirs(creven) viii rijnsch(e)/
guld(en) sprekende vanden date m iiii[c] xxxv xxv dage in mey Item/
een videm[(us)] uut eenre guedingen daer mede jan coulon en(de) henric tainguisart/
geleit war(re)n totten goeden jans van lyemelet en(de) joncffrouwe jannen/
van champs zijns wijfs sprekende de selve guedinghe vanden dat/
m iiii[c] xxxv xxxii iii dage in merte en(de) den daet vanden vidim[(us)]/
es m iiii[c] xxxii xiii dage in merte Item ene(n) recepit brief uut der/
voirs(creven) guedingen sprekende van vii pet(er)s en(de) viii lovensche scilde erf
//
chijs daer af den daet is gelijc de guedinghe staphans voirscr(even) begrijpt Item/
een guedinge uut eene(n) beleide daer toe henric quathoefs en(de) willem vanden/
hoeghvelde geleit wae(re)n totden goeden jannes gebbelens van betekem sprekende/
vanden date m iiii[c] xii xxxv dage in merte Item ene(n) recipit brief uutt(en)/
voirs(creven) guedingen sprekende van iiii rijnsche guld(en) erf chijs vanden date/
gelijc de voirs(creven) guedinghe uutwijst Item ene(n) arschots brief sprekende/
van iiii lovensche pet(er)s of chijs vanden date m iiii[c] xxxvi xiii dage/
in septembri welke brieve voirscr(even) de voirs(creven) wout(er) heeft geloeft ter/
manissen des voirs(creven) goerts ongecancelleert weder over te gheven(e) inden/
gevalle oft gielijs wijnrix et magriete vand(er) beke zijn wijf alsulken/
deylinge niet houden en wouden alse de voirs(creven) wout(er) als momboir/
lijsbetten vand(er) beken sijns wijfs gemaect en(de) geraempt heeft cor(am)/
voshem dormale nove(m)bris quinta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer