SAL7338, Act: V°176.2 (214 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°176.2  
Act
Date: 1443-11-26

Transcription

2019-08-08 by Roger Morias
Item jan van cappen als man van buyte(n) die van h(er) woute(re)n welle(n)s/
prieste(r) beclaecht was voe(r) xv rijd(er)s vande(n) welken zij dach/
hadden h op heden int recht voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) ten welken dage de voirs(creven) h(er) wout(er) niet en quam/
heeft hem de selve jan int recht gep(rese)nteert p(rese)nt(ibus)/
lomb(ar)t abs(oloens) pynnoc vync voshem dormale nove(m)br(is) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer