SAL7338, Act: V°191.5 (232 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°191.5  
Act
Date: 1443-12-07

Transcription

2019-09-11 by Roger Morias
Item want dierick van langrode als man van bynnen beclaeght hadde woute(re)n/
van proteghem als man van buyten voe(r) de so(m)me van xl gulden rijders dair/
af den yersten dach was op in donderdaghe lestleden dwelc de voirscr(even) dieric/
volcomelic metten tween poirte(re)n ende den voirste(r) op heden volcomelic/
thoende soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
gewijst hebben voir een vonnisse dat de voirscr(even) dierick den voirg(enoemde) woute(re)n/
voor de voirscr(even) so(m)me vereyct sal hebben p(rese)nt(ibus) lombart abs(oloens) vynck voshem/
decembris sextima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer