SAL7338, Act: V°195.6-R°196.1 (235 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°195.6-R°196.1  
Act
Date: 1443-12-11

Transcription

2019-09-20 by Roger Morias
It(em) het zijn come(n) opden dach van heden voir de(n) rade vand(er) stad/
van loven(en) meest(er) arnt witte canonc d(er) kercken van sinte lambrechts/
te ludic van wege(n) des eerwerdichs capittels der selv(er) kercken/
in deen zijde en(de) he(r) willem van haller ridde(r) in dande(r) alse van/
zeke(r) goede toebehoe(re)nde den voirs(creven) h(er) willem(me) gelege(n) te cleyn haller/
nordrengniz oft dair omtrent op welke goede tvoirs(creven) capittel/
eyschende es xii mudde(n) spelten erfs pachts welken pacht de/
selve h(er) willem hue(r) ontkent willende tselve capittel met/
hue(re)n meye(r) en(de) scepen(en) in hue(re)n hove aldair den voers(creven)/
erfpacht aen de voirg(eruerde) goede met rechte te volgen(e) Dair
//
af de voirs(creven) h(er) willem de contrarie meyende mids dien dat capittel/
aen die goede den grontchijs oft nocht capuyne en heeft ende/
oic dat die goede hove(n) ond(er) de baelderie van ha(n)uyt voe(r) de/
rentm(eeste)r ons gened(ichs) he(re)n aldair Overghevende en(de) p(rese)nte(re)nde/
de voirs(creven) h(er) willem soe tv [wair] en(de) op wat goede tvoirs(creven) capittel/
gethoene(n) sal conne(n) met hue(re)n meye(r) en(de) scepen(en) chijs oft/
capuyn te hebben(e) dat tselve capittel op die goede inde(n) hof/
des selfs capittels sal moege(n) mette(n) rechte vervolgen hue(re)n/
pacht voirs(creven) Ende op wat goede tcapittel des niet en/
sal conne(n) gethoenen dair af te comen(e) voir de rentm(eeste)r van/
hannut ons gened(ichs) he(re)n soe heeft den raet overdragen/
en(de) gesloten alsoe te gescien(e) inder maten en(de) manie(re)n he(r)/
wilem van haller dat gepr(ese)nteert heeft actu(m) in pleno/
consilio dece(m)br(is) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer