SAL7338, Act: V°205.2 (250 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°205.2  
Act
Date: 1443-12-16

Transcription

2020-01-10 by Roger Morias
It(em) uut dien dat jan coels van nod(er)wijc o(m)me zek(er)/
mesgrijps wille biden he(re) en(de) bider stat [te loven(e)] ingehailt/
es en(de) in een vanden v vroenten gesedt en(de) gespannen/
soe sijn so(m)mige vanden vriende(n) des voirs(creven) jans te weten/
jan en(de) pet(er) ty(m)mermans gebruede(re) van morchove(n) jan/
godevaerts van nod(er)wijc gheert vand(en) putte van/
morchove(n) en(de) jan colne weve(r) wonen(de) te loven(e) comen/
voe(r) scepen(en) van loven(e) hier na genoempt en(de) hebben den/
voirs(creven) ja(n)ne coels v(er)borcht uutder vroenten en(de) geloeft/
onbezund(er)t en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voe(r) al op ene(n) banduin/
van hond(er)t rijd(er)s d(er) mu(n)ten (et)c(etera) dat de selve jan coels/
buyten d(er) stad van loven(e) niet gaen noch trecken en sal/
het en zij dat hij tierst vanden he(re) en(de) vander stad/
beslicht sal wezen van tghene des men hem mach/
opleggen et q(ua)tuor p(ri)mi co(ram) lomb(art) vync decembr(is)/
xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer