SAL7338, Act: V°222.2-R°223.1 (268 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°222.2-R°223.1  
Act
Date: 1444-01-08
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-01-16 by Roger Morias
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit domicellam m(ar)gareta(m) vand(er)/
dilen
de overdile ad om(n)ia et singula bona mobilia henrici pauwels de/
berchem ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) constitunt ait quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeant(ur) pro/
c(er)tis recognicionibus conscript(is) in l(itte)r(a)s scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur/
in hec verba Cont si allen lieden dat henric pauwels wonen(de) tot berthem es come(n)/
in jegenwordicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen en(de) heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van jouffr(ouwe) m(ar)garete(n) van overdile alle de lande der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)garete(n) toebehoe(re)nde gelegen te berthem en(de) dair omtrent/
Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van sinte denijs misse lestleden ene(n) termijn van neghe(n)/
jae(re)n lang deen na dande(re) sonder middel volgen(de) Elx jaers d(aer)enby dae(re)nbynnen/
om derthien mudden rox goet en(de) payabel der mate(n) van loven(e) alle jaer(e) tsinte andries/
misse apostels te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) termijn duerende en(de)/
telken termijne als vervolghde schout Item heeft genome(n) de voirs(creven) henric de beemde/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)garete(n) toebehoe(re)nde ghelegen aldair te berthem den/
voirs(creven) termijn due(re)nde Elx jaers dae(re)nbynne om neghen mottoene(n) dats te/
weten(e) achtentwintich placken brabants payments voe(r) den dobbelen mottoen/
gerekent alle jae(re) te sinte mertens misse inden wynter te betalen den voirs(creven)/
termijne due(re)nde en(de) telken termijne als vervolghde schout Item sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande wynnen en(de) werven op sijn ged getidege voe(re)n gelijc sijnen reengenote(n)/
Item waert dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande bynnen den voirs(creven) t(er)mijn hoirvruchten/
woude dat hij voe(r) elc huervrucht wel en(de) loflic eens over mesten sal Item sal/
de voirs(creven) wynne alle jae(re) vanden voirs(creven) lande mesten ses dachmael lants wel en(de)/
loffelic also wael de naesten als de voirs(creven)en versten slants meeste p(ro)fijte Item sal/
de voirs(creven) wynne omtrent thien dachmale vanden voirs(creven) lande ten lesten jae(re)n
//
besaeyt laten met wynter corren corene also hij dat vant in sijne(n) aencome(n) Hier wae(re)n over/
jan van hugaerden en(de) dierick van langrode scepen(en) van loven(e) Gegeve(n) int jaer ons he(re)n duysent/
vierhondert en(de) achtendertich neghen dage in sprockille in quo kae(n) admodu(m) et h(ab)uit que(re)las/
hiis interfuerunt lombart dormale januarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer