SAL7338, Act: V°224.4 (269 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°224.4  
Act
Date: 1444-01-10

Transcription

2020-03-25 by Roger Morias
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) hubrecht hem metten voirs(creven) brieve niet/
behulpen en sal het en wa(r)e dat hij scade hadde oft hijr namaels/
gepraemt worde van lijsbetten g(er)truden en(de) aeghten mesmake(re) gesuste(re)n des/
voirs(creven) gheerts ond(er) h van alsulken clede(re) als de voirs(creven) hubrecht den voirs(creven)/
gheerde ov(er)gegeven heeft welke clede(re) toe te behoe(re)n plagen pete(re)n wilen/
de mesmake(re) geheten pet(er)s soen brueder des voirs(creven) gheerts en(de) gesuste(re)n de/
en(de) gesedt hadde en(de) gelaten in handen t(er) tijt doen de selve peter opw(er)t/
toech ald(aer) hij aflivich worden es En(de) soe wa(n)ner de voirs(creven) gesuste(re)n den voirs(creven)/
hubrechte volcomelijc gelijc dat behoert vande(n) voirs(creven) clede(n) quijtgescouden hebben/
se en(de) de selve hubrecht d(aer) [af] c(er)tificatie af heeft salmen dan de voirs(creven) gelufte/
van x rijnsch(e) gulden a(n)nichele(re)n en(de) te nieute doen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer