SAL7338, Act: V°269.2 (319 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°269.2  
Act
Date: 1444-02-11

Transcription

2019-08-08 by Roger Morias
It(em) geert vromont in p(resenci)[a] heeft geloeft woute(re)n van vlaend(er)en xxxix½[c]/
raepbroet goet ende cusbaer te weten(en) ii½[c raepbrode] uuter amen smouts [gemaect] te weten/
vii[c raepbrode] daer af tot groetvastelavont vi½[c] daer af tot halver halfvaste(n)/
ende ix[c] daer af tot bamesse xiiii nachten te voe(r) geslage(n) ende ix[c] daer af/
tot sinte merte(n)s misse [inde(n) wynt(er)] daer na volgen(de) en(de) viii[c] daer af tot/
vastelavont daer na volgen(de) te betalen(e) en(de) tot lov(en) te leve(re)n/
quoli(bet) ass(ecutu)[m] lombart voshem februarii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer