SAL7338, Act: V°290.1 (340 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°290.1  
Act
Date: 1444-02-21

Transcription

2020-11-10 by Roger Morias
It(em) deken e jan vranx en(de) jannes knoep beyde vand(er)/
nuwer capellen in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben genome(n) en(de)/
bekent dat zij genome(n) hebben van den deken en(de) capittel/
der kerken van ons(er) vrouwe(n) ve [van] tonghe(re)n de thiende/
der selver cap(it)len gelege(n) ter nuwer capellen met/
alle(n) hue(re)r toebehoirte(n) Te houde(n) en(de) te hebben van/
sinte jans misse naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van ses jae(re)n/
lang v(er)volgen(de) Elx jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) vore/
lx rinsche guld(en) ghoet en(de) ghinge x mudde(n) herts/
corens en(de) thien mandden baert even(en) elx grains/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) van diest Te betalen/
te wete(n) dee(n) helcht vande(n) voirs(creven) lx rinsche gul(den)/
tons(er) vrouwe(n) daege liechtmisse en(de) dand(er) helcht/
[vanden selve(n) lx rijnsche gulden(en)] tsinte jans missen bap(tis)[te(n)] he(re)n ghijsbrechte eele deken/
h(ere)n lijbrechte van coursworm cantor h(ere)n h(er)ma(n)ne/
hase canonicken en(de) h(ere)n stasse vande(n) kerchove(n) capellae(n)/
vand(er) kercken voirs(creven) oft den ene(n) van hen brenghe(r)/
des briefs [en(de) te tonghe(re)n op cost ende last der voirs(creven) thiendn(er)s te leve(re)n tsinte andriesmisse apostels te betale(n)] ende tvoirs(creven) grain den p(er)soen vand(er) nuwer/
capellen alle jaere(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telke(n) t(er)mi(n)e als vervolghde schout Ite(m) es v(or)weerde/
dat de voirs(creven) thiendeneers ten halve(n) tijde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne scheyden sele(n) moegen bij alsoe dat/
zijt een jair te voe(re)n den voirs(creven) he(re)n condegen sele(n)/
moeten Ende oft h sij den geheele(n) t(er)mijn van vi/
jae(re)n voirs(creven) de voirs(creven) thiende behoude(n) willen soe es/
vorweerde dat zij dan ten ingane vande(n) leste(n) drie jae(re)n/
den voirs(creven) he(re)n betale(n) selen thien gulden(en) tsjair voir/
thien stuv(er)s gerekent als v(er)volghde scout ende van/
dan voirts de selve thiende behoude(n) in ald(er) manie(re)n/
gelijc bove(n) verclairt es Ite(m) es vorwerde oft de/
voirs(creven) thiendeneers aen de voirs(creven) thiende bynne(n) den/
t(er)mine(n) voirs(creven) e(n)nige scade hadde(n) oft leden van tempeeste/
oft gemeyne(n) orloge dat hen de voirs(creven) he(re)n dair af/
restitutie doen selen gelijc ande(re)n he(re)n en(de) p(re)laten/
hue(re)n thiendeners bove(n) en(de) beneden doen selen nae/
costume en(de) usaigie d(er) secu(n)daire kercken van ludic/
Inde su(n)t fideius(sores) d(i)c(t)or(um) deci(ma)tor(um) ind(ivisim) jacobus vranx/
de zoerbeemde frat(er) d(i)c(t)i joh(ann)is et joh(ann)es gherinx/
co(m)mor(ans) t(er) nuwer capelle(n) et duo p(ri)mi voshe(m) dor(ma)le/
feb(rarii) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer