SAL7338, Act: V°322.4 (377 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°322.4  
Act
Date: 1444-03-12

Transcription

2020-07-20 by Roger Morias
It(em) tho want jan vander beke raymake(r) die geleyt es tot den goede(n)/
lambrechts vande(n) bossche gelege(n) omtrint cortelke op d(en) dach van hede(n)/
hadde doen inscrive(n) met der stat brieve van versueke wille(m)me va(n)de(n)/
bossche en(de) lijsbethe(n) sijnre zuster die hem ongebruyck deden aent derdel/
vande(n) goede(n) hier onder bescreve(n) Te weten inde(n) yersten aen een/
eusel gelegen te cortelke ter plaetse(n) gehete(n) savelpoel tussche(n) woute(re)n/
wijle(n) vande(n) hove in deen zijde henrick van ee(re)nboudege(m) op dande(re) jan/
dunnemelc op de derde en(de) woute(re)n swertvege(re) op die vierde sijde It(em)/
aen een half dach(mael) eusel inde(n) selve p(ro)chie aen de vorste beemt strate/
tussche(n) henrick wijle(n) van musen(en) en(de) m(ar)ga(r)ete(n) taelmans It(em) aen (½)/
dach(mael) lants gelege(n) aldaer ter brederstrate(n) tussche(n) die selve strate/
en(de) jan reers It(em) aen (½) dach(mael) lants geleg(en) op leempoel tussche(n) janne/
gorijs en(de) merct ouderogge It(em) aen (½) dach(mael) lants alsoet geleg(en) es/
opt tvoirs(creven) velt tussche(n) wille(m)me vander beke en(de) wouters smeyers/
tot welke dage sijn sij niet come(n) en sijn So hebbe(n) de hee(re) scepen(en)/
van lov(en) ter manisse(n) smeyers gewijst datme(n) den voirg(enoemde) janne/
vander veke houden sal in sine(n) beleyde also verre dat noch voir/
hen come(n) es cor(am) lomb(a)rt ab(soloens) py(n)noc vyncke voshe(m) dor(mae)le m(ar)tii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-25 by Jos Jonckheer