SAL7338, Act: V°354.3-R°355.1 (421 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°354.3-R°355.1  
Act
Date: 1444-04-17

Transcription

2020-12-18 by Roger Morias
It(em) weyn cleynvranx wonen(de) van wynge in yegenwordich(eit) der/
scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij/
genomen heeft tegen bruede(r) woute(r) van triere vand(er) ordenen/
van sinte jans van jherusale(m) p(er)soen vand(er) kercken van kyesekem/
de alle de goede der voirs(creven) kerken toebehoe(re)nde in [huysen hoven] wynnen(de) landen/
beemden eeuselen bosschen chijze rinten erfpachte [thienden] en(de) allen ande(re)n/
hue(re)n toebehoirten Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
sinte jans misse baptisten nu naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van/
sesse jairen lang deen na dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bynnen om seventich gulden te weten thien/
stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n voe(r) elken gulden gerekent/
te bealen deen helicht d(aer) af tons(er) vrouwen dage liechtmisse/
naestcomen(de) en(de) dande(r) helicht sinte jans misse d(aer) na volgen(de)
//
des voirs(creven) bruede(r) woute(re)n [he(re)n lambrechte] matheeuse van helmont en(de) oriaen/
van ryen oft den ene(n) van hen bringe(r) briefs den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine alse v(er)volghde schout/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) weyn de voirs(creven) kercke sal/
doen houden van allen diensten die men dair inne gewoenlijc es/
van doen en(de) die en(de) dair inne de voirs(creven) p(er)soen gehouden/
es te weten in placet absentie obsome quae cathedraticu(m) en(de)/
die(r) gelike sonder des voirs(creven) p(er)soens cost oft last It(em) es/
oic ond(er)sproken dat de selve wynne alle de voirs(creven) goede/
en(de) lande sinen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijc wy(n)nen/
werve(n) en(de) mesten sal gelijc sinen reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) de selve goede laten wel en(de) loflijc gerepareert/
ten afscheiden gelijc hij die vonden en(de) aenveert heeft [te sine(n) aencome(n)] sonder/
e(n)nich stroe of mest vande(n) selve(n) goede(n) comen(de) te mogen/
v(er)copen [en(de) oic de huysingen vanden voirs(creven) goede(n) houden wel en(de) loflijc van wande en(de) van dake uutgescheiden van nuwe(n) wercke] H(ier) af sijn borgen der voirs(creven) wynnen als principael/
sculde(re)n onbezund(er)t en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voir al jan/
cleynvranx soen des voirs(creven) wynnen en(de) h(er) lambrecht swallart/
prieste(r) et duo p(ri)mi et p(ri)m(us) reliquu(m) lo vyncke/
voshem ap(ri)l(is) xvi a(nn)[o] xliiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer