SAL7338, Act: V°359.2 (427 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°359.2  
Act
Date: 1444-04-23

Transcription

2020-12-14 by Roger Morias
It(em) vrouwe anne kersmake(re) priorynne en(de) tco(n)vent des cloest(er)s/
vand(er) wittevrouwe(n) te loven(e) hebben gegeven en(de) bekent dat/
zij gegeven hebben van wegen des voirs(creven) cloest(er)s diericke/
van langrode drie dachmael onder lant ende beemt mett(er)/
poirten en(de) weghe d(aer) toe hoe(re)nde des selve cloest(er)s gelegen/
in coelhem tusschen dierix van langrode erve voirs(creven) en(de)/
neven de huyskens van coelhem Te houde(n) te hebben/
en(de) te wynnen van half april lestleden ene(n) t(er)min van/
xii jae(re)n lang v(er)volgen(de) elx jaers dae(re)n bynnen/
om xcix pl(acken) [brabants payements] en(de) xxii mol(evaten) rox d(er) maten van/
loven(e) te weten tvoirs(creven) payment sinte m(er)tens misse/
in den wynter ende tvoirg(eruerde) coren sinte andr(ies) misse/
apostels te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)min due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine alse v(er)volghe schout It(em) sal de/
voirs(creven) dierick tvoirs(creven) goet wel en(de) loflic wynnen en/
mesten en(de) werven gelijc sine(n) reengenoten en(de) dat laten/
te sinen afscheiden alsoe hij dat vant te sinen aencomen/
Inde est fideiussor mychael de hortbeke/
et p(ri)m(us) pynnoc dor(ma)le ap(ri)lis xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer