SAL7338, Act: V°361.2 (429 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°361.2  
Act
Date: 1444-04-25

Transcription

2020-12-17 by Roger Morias
Item willem de waerseghe(re) die geleit es tot allen den goeden jans vander gherren/
geheten ghaerremans en(de) henricx gherremans sijns brueders kynde(re)n arnts/
wilen vander gherren in deen sijde ende mathijs van hoye en(de) jan langbelts/
die geleyt sijn totten goeden der selver voirg(enoemde) p(er)soene(n) in dande(r) die tegen/
malcande(re)n inde(n) gedinghe staen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) alse vanden/
goeden den voirs(creven) gebruede(re)n toebehoe(re)nde en(de) de voirs(creven) willem op den dach van/
heden teghen den voirs(creven) mathijse en(de) sijne(n) medegesellen inden rechte/
comen es hem vermetende dat de voirs(creven) gebrude(re) voerfluchten sijn totten/
welken te thoenen(e) hij met vo(n)nisse gewesen es Soe es comen/
mathijs en(de) sijn medegesellen voirs(creven) en(de) hebben gekent dat de vo den/
voirg(enoemde) willem(me) tghene des hij hem vermeten hadde vander voerfluchtich(eit)/
recht oft hij dat wettechlijken gethoent hadde En hebben oic de selve/
p(ar)tien tegen malcande(re)n dach genomen op in dysendaghe naestcomen(de)/
o(m)me alsdan tegen malcande(re)n van dien rechte te neme(n) en(de) te/
gheven(e) Coram voshem dormale aprilis xxv videlicet sabbato post/
quasi modo
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer