SAL7338, Act: V°364.3 (432 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°364.3  
Act
Date: 1444-04-28

Transcription

2020-12-20 by Roger Morias
It(em) es vorwaerde oft die voirscr(even) h(er) willem en(de) jacop tussche(n) dit en(de)/
sinte remeys misse naestcomen(de) vande(n) voirscr(even) wille(m)me van thiene(n)/
onthave(n) worde(n) aen (christ)iaen de roe van mechlen van xxii/
peters en(de) iii gul(den) post(ulatus) datme(n) dan die voirscr(even) guedi(n)ge/
te niete doen sal en(de) in gevalle oft sij niet onthave(n)/
en worde(n) so sulle(n) sij blive(n) in hue(re)r guedinge(n) voirscr(even)/
en(de) hen mede moge(n) behulpe(n) om vander voirscr(even)/
su(m)me(n) onthave(n) te worden(e) cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer