SAL7338, Act: V°369.1 (446 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°369.1  
Act
Date: 1444-04-30

Transcription

2020-12-20 by Roger Morias
It(em) tvonnisse tusschen janne langvelts die met mathijse h(er)daems geheten/
hoye geleyt es totte(n) goeden jans vand(er) gherren geheten gherremans/
en(de) henric gherremans sijns brued(er)s kinde(re)n arnts wijllen ghermans/
in deen zijde en(de) willem(m)e den warsege(re) die geleit es totte(n) goeden d(er) selv(er) voirg(enoemde)/
twe gebruede(re)n met jonge(re)n daten dan de voirg(enoemde) jan langvelt Want/
de voirs(creven) jan inde(n) rechte gekent heeft dat de voirs(creven) twe gebruede(re)n voirvluchtich/
zijn seggen(de) hoe wale hij voir geleidt es dat hij nochtan de voirs(creven)/
goede d(aer) mede tsege(n) den voirs(creven) willem(me) niet bescudden en wilt voird(er)/
dan hij ten heylegen derre houden dat de voirscr(even) twe gebruede(re)n te/
hemw(er)t gehoude(n) [sijn] oft dat hij voir hen steet P(rese)nterien(de) zijne(n) eed te/
doen(e) dat zij te hemw(er)t gehoude(n) zijn xxx rid(er)s als voir tprincepael/
van iiii iii mudden rox lijftochten en(de) oec in du iii mudden rox van pacht/
[It(em) in xx rijders als van ii rijders lijftochten en(de) ii rijders van pachte] It(em) x guld(en) te x stuv(er)s stuc als voir dwerken vande(n) wijngarde dair/
hij voir gesproken heeft en(de) xxii(½) en(de) stuver(s) P(rese)nte(re)nde voirt soe wa(n)neer/
copman vanden voirs(creven) goeden vonden es en(de) v(er)cocht zijn dair toe met/
zijne(n) beleyde te doen(e) alle tgene des hij sal connen en(de) mogen Es gewijst/
met desen woirden dat de voirs(creven) jan langvelts gestaen sal mett(er) p(rese)ntacie/
die hij gep(rese)nteert heeft p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t lye(ming)[en] ab(soloens) pynnoc vync voshem/
dormale april(is) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer