SAL7338, Act: V°371.2 (453 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°371.2  
Act
Date: 1444-05-02

Transcription

2021-01-01 by Roger Morias
Item es vorwerde dat den voirs(creven) brief sal bliven liggen onder scepen(en) van loven(e)/
in deser vuegen oft de voir(screven) p(er)sonen geliefden de voir(screven) lijftocht gelijc voirs(creven)/
steet afteleggen dat alsdan tghelt dair af comen(de) inden wissel der stad/
van loven(e) bracht en(de) gestelt sal worden te dier mayni(n)ghen dat metten/
selve ghelt opde voirs(creven) live gelijken renten gecocht en(de) vercregen/
sal worden op goeden borgen oft onderpande behoudelic altoes der/
voirs(creven) lijsbethen de moeder hue(r) heeffen dair inne behouden sal/
hue(re)n lefdach langhe coram eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer