SAL7338, Act: V°385.3 (468 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°385.3  
Act
Date: 1444-05-13

Transcription

2020-12-28 by Roger Morias
It(em) de he(re)n vijfdeken ende h(eer) capittel der kerken van sintr pet(er)s te loven(e) in/
yegewordigh(eid) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen hebben voilcomelijc gemechtiht en(de)/
macht gegeve(n) he(re)n gielize de rode canout ende he(re)n janne vanden wolputte/
cappellien d(er) selver kerken van der voirs(creven) cappittele(n) wegen te goeden ende/
uuttegeven tot ene(n) erfliken chijze lambrechte te lovenier de goede hier/
nae bescre(ven) inden yersten iii boend(er) lans luttel min oft meer gelegen/
t(er) plaetsen geheten alalongrie haye(en)s dat wijlen toebehoerde janne brabant/
It(em) (½) boende(r) en(de) (½) dachmael lants gelegen tusschen de goeden willems/
le vastart op beyden zijden erde naestden den goeden eens geheten mach bosijn/
ende geloeft gestentich te houden tghene des de selve h(eer) gielijs ende h(eer)/
jan vand(er) voirs(creven) capittele(n) wegen nae der bancken rechte d(er) de voirs(creven)/
goeden zijn gelegen ind(er) voirs(creven) saken doen selen mogen voshem/
dor(ma)le maii xiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer