SAL7338, Act: V°71.5-R°72.1 (105 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°71.5-R°72.1  
Act
Date: 1443-08-13

Transcription

2021-01-08 by Roger Morias
It(em) want otte van cuyck naturlijc soen he(re)n jans wilen van cuyck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) gevo(n)nist heeft om gebrecks wille van zijne(n)/
erf renten
lx cronen d(er) mu(n)ten sconinx van vrancrijke erefliker renten/
die hij jaerlijx houden(de) es op de goede he(re)n wout(er)s van kersbeke ridders/
gelijc die goede tot stalle en(de) tuccle inde prochie van ul uckele geleg(en)/
zijn Te weten aen en(de) op tdorp van stalle mett(er) heerlicheit daer toe/
behoe(re)nde woen(in)gen husyngen hoven landen beemden euselen bosschen/
vive(re)n wate(re)n molen(en) erfpachte tsijsen renten en(de) met allen ande(re)n hue(re)n/
toebehoirten gelijc oic ind(er) voirg(eruerde) prochien gelegen zijn en(de) he(r) woute/
die dair houden(de) es En(de) tvo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) gewesen
//
heeft dat den voirs(creven) otte trecken soude tot zijnen pande vonde hij te/
panden(e) dat hij panden soude en vonde hij met panden(e) dat hij voert/
vae(re)n soude metten rechte Soe es de voirs(creven) otto navolgen(de) den vo(n)nisse/
getogen met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tot den voirs(creven) pande aldair/
hij niet te panden(e) en vant soe dat hem de voirs(creven) goede/
behoirlijken gelevert zijn na den rechte der stat van loven(e) voe(r)/
gebreck van zijnen renten en(de) cost en(de) co(m)mer met rechte dair op/
gegaen cor(am) pynnoc dormale augusti xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-30 by Inge Moris