SAL7338, Act: V°72.2-R°73.1 (107 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°72.2-R°73.1  
Act
Date: 1443-08-14

Transcription

2021-01-06 by Roger Morias
It(em) na dat comen sijn te rechte inde banc vor meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) gielijs moutbroex die te gade(r) met/
janne van wayenb(er)ge en(de) willem berchs alle van/
langdorp geleit es tot den goeden clemencie(n) weduwe/
andries wilen van hoedonc soe wair de gelegen sijn/
in deen zijde dair af dbeleit gesciede xiii dagen en nove(m)bri/
int jair van xxxix ende janne vand(er) phalizen natuerlic/
die vor meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gegoet en(de) gheerft/
es in seke(r) goede gelegen te testelt die wae(re)n willems
//
moutbroex van testelt des jongen van welker guedingen/
dbeleit ourspronc nam en(de) gedaen w(er)t den ix[sten] dach van/
januario int jair xiiii[c] xiii Alse vanden voirs(creven) goeden/
die de voirs(creven) gielijs moutbroex meynde te hemw(er)t te trecken/
en(de) zund(er)linge vor alsulken gebrec van schoude geluften oft/
gelde alse willem moutbroex des voirs(creven) gielijs brueder hem also/
hij seyde belanc wae(r) dair voe(r) hij sinen eet p(rese)nteerde dair af/
de voirs(creven) jan ter contrarien opdede dat de voirs(creven) brieve bijder voirs(creven)/
weduwen bekent en(de) de zij oic in hue(re)n handen hadde gecrigen/
wae(re)n met subtijlherden en(de) ter plaetsen dair de selve weduwe/
die in trouwen geleeght en(de) v(er)gheten hadde gelijc de voirs(creven)/
jan dat openbaerlic inden rechte thoende Van welken gescille/
de he(re)n scepen(en) van loven(e) remitteerden en(de) stelden de voirs(creven) p(ar)tien/
inder stat handen en(de) tot huer(er) t(er)minatien en(de) alsoe eest geboert/
dat de raet vand(er) stat de sake vand(en) gedinge yerst vol/
comelijc gheweegen get(er)mineert heeft van reden(en) en(de) recht/
dat de bruene van beleyde en(de) schoutbrieve des voirs(creven) gielijs/
met sijnre medep(ar)tien van gheenre werden en(de) te nyeute sijn/
selen en(de) dat die den voirs(creven) janne vand(er) phalisen selen/
volgen Behoudelijc dien oft de selve gielijs e(n)nich/
gebrec heeft van des hem sijn voirs(creven) brued(er) belanc/
mach sijn bleven dat hij dat volgen sal mogen ende/
metden rechte act(um) in pleno consilio augusti xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-30 by Inge Moris