SAL7339, Act: R°102.1 (129 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°102.1  
Act
Date: 1444-10-10

Transcription

2018-07-13 by Jos Jonckheer
Item vande(n) stoete uutstaende tusscen lanceloet le begge in deen zijde/
ende gorde de raet als momboir claese janne katherijn kerstins/
en(de) g(er)truden sijnre kinde(re)n in sijne(n) broode wesen(de) [de welke hij h(ier) inne geloeft heeft te v(er)vaen(e)] in dande(re) alse van xxxiii/
gulden pet(er)s die de selve gord den voirs(creven) lancelote als mo(m)boir jouffr(ouwe)/
adden sijns wijfs weduwe jans wilen lavet eysscen(de) es mids dien dat/
de selve wijlen jan come(n) es en(de) heeft tselve gelt ghehaelt [en(de) doen halen] inden wissel/
te loeven(en) die [ald(air)] stonden en(de) gesedt ware(n) tot behoef ernarts wile(n) reynart/
des voirs(creven) gorts wijfs oem vanden welken des voirs(creven) gords wijf naeste erfgenaem/
es alsoe hij meyndt d(air) af de voirs(creven) lanceloet de contrarie houden(de) es/
Hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) voirs(creven) stoete en(de) gescille gesubmittert/
in seggere(n) en(de) vriendel(ijc) effene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) lanceloet in arnold(us)/
kyp sec(re)tar(is) der stad van loeven(en) en(de) jan van duffle En(de) de voirs(creven) gort/
in jaq(ue)mine marike en(de) willem(me) spechts in alsulker vuege(n) dat de voirs(creven)/
gord sijne(n) eysch ov(er)geve(n) sal in gescrifte den seggere(n) des voirs(creven) lanceloets/
binne(n) iii dage(n) naestcomen(de) Dair op de voirs(creven) la(n)celoet sijn v(er)antw(er)de(n)/
maken sal en(de) ov(er)geve(n) in gescrifte den seggere(n) des voirs(creven) gorts/
binne(n) vive(n) dage(n) d(air) naest volgen(de) En(de) soe wa(n)neer de voirs(creven)/
seggere(n) aldus aensprake en(de) v(er)antwerde(n) [van beyder p(ar)tien] overhebben selen zij/
binne(n) viii dage(n) d(air) na thoenisse vand(en) voirs(creven) p(ar)tien oft hem/
yema(n)t van hen d(air) toe woude v(er)mete(n) aenhoere(n) ende d(air)ey d(air)enteynd(en)/
binne(n) viii d(age) d(air) na huer uutsprake doen eendrachtelijc/
op dat sijs eens zijn en(de) en co(n)ne(n) zij d(er) sake(n) niet samentlijc/
eens geworde(n) soe sele(n) sij san daensprake en(de) v(er)antw(er)den/
met alle tgene des voir hen come(n) sal sijn ov(er)geve(n) jonch(e)ren/
gielijse hee(re)n van gheete v [va(n) heerge] en(de) van byoen die d(air) af sijn/
uutsprake doen sal binne(n) xiiii nachte(n) [drie weken] d(air) na staphants v(er)volgen/
En(de) oft e(n)niger p(ar)tien segge(re)n gebrake dat sij in die stad eene(n)/
ande(re)n gelijken man selen moegen kiesen Promitten(tes) ratu(m) pynnoc/
rijke octobr(is) x[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-11 by Jos Jonckheer