SAL7339, Act: R°131.4 (173 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°131.4  
Act
Date: 1444-11-07

Transcription

2018-12-02 by Jos Jonckheer
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) brief vande(n) bekinne [mette(n) beleide dat d(air) af gescien sal] sal blive(n) liggen(de) ond(er)/
scepen(en) van loeven(en) tot behoef h(ere)n reyne(re)n van dyeven als tot aen d(er)re/
tijt toe dat de selve h(er) reyne(re) vand(en) voirs(creven) woltere(n) sijne(n) bruede(r)/
die tot des voirs(creven) willems goede beleydt sal wesen gued(inge) ontf(angen)/
sal hebben van i huyse en(de) hove gelege(n) ts(in)te aechte(n) rode tussce(n) de/
goede jans de smet in deen zijde en(de) de ruwelle ald(air) in dand(er)/
[en(de) voirt in alle de goede die hij nu t(er) tijt tsinte aechte(n) rode liggen(de) heeft en(de) dat de voirs(creven) h(er) reyne(re) de(n) [voirs(creven)] woute(re)n in alle de goede bove(n) thuys en(de) hof voirs(creven) oec vestich(eit) sal hebbe(n) en(de) de(n) voirs(creven) willem waerscap va(n) al] en(de) dat gedaen salme(n) de(n) voirs(creven) willem(me) den voirs(creven) bekintbrief en(de)/
dbeleidt d(air) mede ov(er)geve(n) en(de) late(n) volgen cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-12 by Jos Jonckheer