SAL7339, Akte: R°195.6 (242 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°195.6  
Act
Datum: 1445-01-10

Transcriptie

2018-12-19 door Jos Jonckheer
En(de) es vorw(er)de dat de voirs(creven) mychiel tussce(n) dit en(de) tsheylichs sac(ra)ments/
dach naestcomen(de) de mo(n)strancie vande(n) heylige(n) sac(ra)me(n)te ald(air) ts(in)t jacobs/
inde biestkerke also v(er)re gemaect sal levere(n) datme(n) tsheilich sac(ra)me(n)t/
d(air)mede eere(n) en(de) omdrage(n) sal moge(n) en(de) oft de selve mo(n)stran(cie) alsdan niet/
volmaect en ware so salme(n)se he(m) wed(er)o(m)me levere(n) die hij dan tussce(n) dat en(de) kers(misse)/
d(air)na volmaect sal moete(n) levere(n) in ald(er) maniere(n) gelijc de vorw(er)de(n) d(air)af beg(ri)pen tussce(n) de/
voirs(creven) p(ro)viseurs en(de) hem gemaect En(de) oft in dese(n) twee(n) e(n)nich gebrec viele soe sele(n) hen de/
voirs(creven) p(ro)vis(eurs) elke(n) dage dat tgebrec viele mette(n) voirs(creven) br(ieven) moge(n) behulpe(n) et al(ia)s no(ta) cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer