SAL7339, Akte: R°198.3-V°198.1 (243 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°198.3-V°198.1  
Act
Datum: 1445-01-12

Transcriptie

2018-12-20 door Jos Jonckheer
It(em) arnt coman artn arnts van tricht heeft aengesproken met sine(n) geleverden/
voirspreke in ons gened(ichs) he(re)n vry jairgedinge janne van opsceyde gehete(n)/
borsmake(re) seggen(de) dat de selve jan in tijden voirleden hem gequest en(de)/
wyekende wonden gegeve(n) heeft daer af dat hij hem sine(n) meester oft/
ertsete(n) afgedaen hadde ende woude dat de voirs(creven) jan kinne(n) soe/
kinde hij de waerheit ende woude hij dat ontkinne(n) soe gaf hem/
dat de voirs(creven) arnt tot gode en(de) sijnre eedt hopende en(de) meyne(n)de/
wae(r) de voirs(creven) [jan] ghene(n) eedt noch [oft] ontschout en dade ten opstaen vande(n)/
scepen(en) dat hij hem t(er) bet(er)nissen doen soude ene(n) wech te rome(n) twee/
weghe te melanen oft alsulken bet(er)nissen alse de he(re)n scepen(en) daer af/
wijsen souden Daer op de voirs(creven) jan hem v(er)antwordende seyde dat/
waer wae(re) dat hij den voirs(creven) arnde gequedst hadde en(de) gebloetrast/
dwelc hij hem na den rechte d(er) stat van loven(en) boet te bete(re)n
//
maer hij hoepte dat hij vand(er) quedtsue(re)n die hij hem vand(er)/
wiekender wonden opleyde ongehouden souden sijn nae tkinne(n) dat/
hij voe(r) kinde het en wae(re) dat hij ghethoene(n) conste alsoe dat/
behoerde dat hij hem wyekende wonden gedaen en(de) gegeve(n)/
hadde waer op de scepen(en) ghemaent [vanden meye(r)] wijsden voir een vo(n)nisse/
eve(n)verre de voirs(creven) arnt niet en thoende nae ons gened(ichs) he(re)n vry/
jairgedinge rechte en(de) ten opstaen scepen(en) dat de voirs(creven) jan/
van opsceyde gestaen soude metter p(rese)ntacien voirs(creven) p(rese)nt(ibus) py(n)noc/
rijke witte vynck(enbosch) ov(er)wynge vynck(enbosch) lyntre iu(n)ior ja(nuarii) xii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer