SAL7339, Akte: R°200.3 (251 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°200.3  
Act
Datum: 1445-01-15

Transcriptie

2018-12-20 door Jos Jonckheer
It(em) waelrave boote voirs(creven) in p(rese)ncia heeft ghekint en(de) gelijdt dat/
hem [pauwels de paege vander jairscaren van ene(n) boende(r) lands inde p(ro)chie van humelgem geleg(en) vanden pechtingen dwelc hij tege(n) den voirs(creven) waelrave(n) genome(n) heeft in pechtinge(n) gelijc scepen(en) brieve(n) van loven(en) (et)c(etera)] ghenoech gedaen en(de) gesciet es met ghereden pe(n)ningen vanden/
voirs(creven) pauwelse alse vanden [den t(er)mijn? van vi] jae(re)n vanden voirs(creven) t(er)mijne [lanc vervolgende na datu(m) des brieve(n)] Scelden(de)/
dair o(m)me den voirs(creven) pauwelse en(de) sijn goede [vand(er) voirs(creven) t(er)mijne van vi jae(re)n] volcomelijc quite/
Geloven(de) hem vand(er) selver quitancie(n) gherecht warant te sijne/
tegen ene(n) yegelijken cor(am) eisde(m)
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer