SAL7339, Act: R°209.3-V°209.1 (263 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°209.3-V°209.1  
Act
Date: 1445-01-24
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-02-24 by Jos Jonckheer
It(em) villicus lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) adduxit ludovicu(m) de opp(endorp)/
ad o(mn)ia (et) singula bo(na) mob(i)lia henrici de dutshole/
comor(ans) apud outhev(er)le ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consistunt/
aut quocu(m)q(ue) no(mi)ne censeant(ur) p(ro) c(er)t(is) recog(nitionibus) (et) p(ro)miss(ionibus)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lov(aniensibus) q(ua)r(um) tenor sequit(ur) in/
hec v(er)ba Cont zij allen lieden dat henric/
van dutshole wonen(de) touthev(er)le heeft gehuert
//
en(de) bekent dat hij gehuert heeft tege(n) lodewijke(n)/
van oppendorp eene(n) beemt geleg(en) touthev(er)le tussce(n)/
de vedeweyde en(de) de goede jans ydelette(n) te houden/
en(de) te hebben van s(in)[te] m(er)tens misse lestleden eenen/
t(er)mijn van sesse jaren lang v(er)volgen(de) Elx jars/
daren bynne(n) o(m)me vii scilde der mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n alle jare s(in)[te] m(er)tensmisse inden wynt(er) te betale(n) den/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven) beemt alle jare wel en(de) loflijc begrecht(en)/
en(de) den vrede houde(n) sal en(de) dien also ten lesten jare laten/
wel ende loflijc bevreedt en(de) begrecht En(de) oft de(n) selven/
lodewijcke de(n) voirs(creven) beempt voir he(m) oft sijne(n) wynne/
geliefde te hebben dat de selve henr(ic) dan te(n) tide/
alse dat gebuere(n) sal afscheyde(n) sal moete(n) opp(endorp) vynck(enbosch)/
junii octava hiis int(er)fueru(n)t pynnoc witte ja(nuarii) xxiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer