SAL7339, Act: R°221.1 (277 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°221.1  
Act
Date: 1445-02-04

Transcription

2019-03-06 by Jos Jonckheer
Van jannese vanden hove/
Item want jannes vanden hove sone wilen boudens opden dach van heden/
hadde doen inscrive(n) uut machte vande(n) beleyde va(n) scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(en)/
die hij heeft opde goede barbere(n) goetens weduwe gielijs wile(n) briede(re)/
van mechlen en(de) henr(icke) huers soens te vore(n) uut hare(n) brode gedaen/
gielijse van berckelair en(de) gielijse sijroe(n) bastart sone de welke hem/
aen de have hier na bescreve(n) ongebruyc deden Te wete(n) aen/
xvi bedde(n) ond(er) cleyn en(de) groot mette(n) coetsen saerdsen slapelaken(en)/
en(de) ande(re)n huere(n) toebehoirten It(em) aen en tritsoer een vondsele/
drie wollen laken(en) onder roet en(de) gruen It(em) aen i dosine cussene/
ii silvere(n) scalen vi tene(n) quaertpotte iii waelpotte en(de) ii derde(n)deele/
It(em) aen ix eere(n) potte iii beckene met iii lampette en(de) een lavoir/
met alrehande ande(re)n huysrade Tot welken dage de voirs(creven) gielijs/
en(de) sijn sone niet en compareerden Es d(air) o(m)me de voirs(creven) jannes ter/
manissen smeyers gewijst inde voirs(creven) have gehoude(n) te werden also v(er)re/
dat noch voir scepen(en) come(n) es p(rese)ntib(us) py(n)noc rijke witte ov(er)wynge/
vynck(enbosch) lyntre iunior febr(uarii) q(ua)rta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer