SAL7339, Act: R°222.2 (279 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°222.2  
Act
Date: 1445-02-05

Transcription

2019-03-05 by Jos Jonckheer
Van claese de smet gehete(n) vande(n) panhuyse/
Item het sijn comen inden rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) claes de/
smet geheten vanden panhuyse in deen zijde en(de) henrick scotte scepen te meld(er)t/
in dande(re) aldair de voirs(creven) claes den selve(n) henricke aensprach en(de) yesch zeke(re) scepen(en)/
brieve van meldert die hem toebehoirden en(de) onder de voirs(creven) henricke oft den/
scepen(en) van meldert aldair lagen p(rese)nte(re)nde den selve(n) henr(ick) [d(air) af te betale(n) en(de)] te geve(n) alsoe/
vele gelts als men van elken brieve die men hier te loeven(en) voir scepen(en)/
maect sculdich es Daer op de voirs(creven) henrick hem v(er)antwerden(de) seyde/
dat sijn brieve al ghereet en(de) ghemaect wae(re)n die hij voir he(m) en(de) den/
scepen(en) van meldert sijne(n) medegesellen gh(er)ne overgeve(n) woude eve(n)v(er)re/
hij hen trecht daer af dwelc zij tot noch toe gecostumeert hebben/
opleyde en(de) betaelde Van welken gedinge de he(re)n scepen(en) van loeven(en)/
ten uut(er)sten gemaent setten de voirs(creven) sake inder stat hande en(de) tot/
hue(re)r t(er)minatien Naden welken de selve stad de voirs(creven) sake vande(n)/
scepen(en) overgehadt met goeder deliberatien get(er)mineert heeft dat de/
voirs(creven) scepen(en) van meldert van elken brieve die zij onder hen maken/
niet meer hebben en selen dan viii pl(a)c(ken) en(de) daer mede sal/
elc p(ar)tie die voir hen te doen hebben gestaen Act(um) in pleno/
consilio qui(n)ta februarii a(nn)[o] xliiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer