SAL7339, Act: R°227.1 (285 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°227.1  
Act
Date: 1445-02-12

Transcription

2019-03-06 by Jos Jonckheer
Van arnde vand(er) borch en(de) janne va(n) ranshem/
Item nae dat de sake van gescille die gehangen heeft voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) tusscen arnde vander borch ende janne/
van ranshem die geleit sijn totten goeden wouters van ranshem/
en(de) jans sijns soens in deen zijde ende henric vander a in/
dande(re) alse van zeke(re)n gelde ende goeden die de voirs(creven) henric/
vander a op gebuert ende gehave(n) hadde uut machte van zeke(re)n/
uutdagen gedaen voe(r) gebrec van rente(n) op zeke(re) goede des voirs(creven)/
wout(er)s ende jans van ranshem gelegen [vacat]/
mette(n) rechte alsoe de voirs(creven) henric meynde daer tegen de voirs(creven)/
twee geleyde seyden hopende dat tvoirs(creven) uutdagen met rechte/
niet gesciet en wae(re) daer af beyde de voirs(creven) p(ar)tien thoenisse/
in leyden bijden raide vander stad gheremiteert en(de) bracht/
es Soe es bijden selve(n) raide inder voirs(creven) saken voe(r)/
recht uutgesproken dat de stad de voirs(creven) sake sette uut/
hue(re)n handen ende inden hoff rechts te plegen Actu(m) in/
pleno consilio februarii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer