SAL7339, Act: R°227.3-V°227.1 (287 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°227.3-V°227.1  
Act
Date: 1445-02-13

Transcription

2019-03-06 by Jos Jonckheer
Tvonnisse tusscen arnde natuerlijc sone h(er) arnts wile(n) pynchar/
priest(er)s die voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gegoet en(de)/
gearft es in alle de goede en(de) rente(n) die ware(n) des voirs(creven)/
h(ere)n arnts in deen zijde en(de) arnde en(de) symoen(e) kinde(re) symoens/
le portier marschalcx in dande(re) alse van iii mudde core(n)s/
d(er) mate(n) van gemblours erfspachts die de voirs(creven) gebruede(re)/
meynden dat hen sculdich ware(n) te volgen(e) en(de) bleve(n) na/
de doot des voirs(creven) h(ere)n arts na uutwijsen vanden brieven
//
d(air) mede de selve wile(n) h(er) art die voirmaels hadde gecrege(n)/
d(air) af de voirs(creven) ardt van pynchar de co(n)trarie meynde seggen(de)/
want de voirs(creven) h(er) art sijn vad(er) inde(n) brieve(n) vand(er) voirs(creven) gued(inge)/
ten utersten behouden hadde sijn macht om d(air) af te ordine(re)n/
van [na] sijnre geliefte(n) en(de) hij naderhant scepen(en) brieve van/
loeven(en) bekindt hadde henr(ick) tamgins(ar)t de welke hem in/
alle de voirs(creven) goede gegoedt hadde gelijc hij mette(n) selven/
brieve(n) bewijsde dat he(m) de(n) voirs(creven) erfpacht sculd(ich) ware/
te volge(n) Es gewijst met desen worde(n) dat den voirs(creven)/
arnde en(de) sijnre guedinge(n) de(n) vors(creven) erfpacht volge(n) sal/
p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] abs(oloens) febr(uarii) xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer