SAL7339, Act: R°242.1 (306 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°242.1  
Act
Date: 1454-01-19

Transcription

2019-03-30 by Jos Jonckheer
Ic waelrave(n) boete soene wilen meest(er) wevis? bote lide en(de) ki(n)ne dat ic sculdich bin hee(re)n conrade vand(er)/
mee(re)n doctoir in beyde(n) rechte(n) en(de) ridde(r) de so(m)me va(n) acht en(de) veertich rid(er)s in afslaghe va(n) welk(er) so(m)me(n) ic/
waelrave vors(creven) hebbe gegoet den vors(creven) h(er) conrade in twe cheis guld(en) erffeleec die ic hadde op sesse buen/
d(er) eyghens bosch gheleghe(n) te holsbeke dat vormaels toehoerde h(er) ja(n)ne va(n) scoenhove(n) ridde(r) En(de) wa(n)t/
cleerleec ond(er)sproke(n) was tusche(n) den selve(n) h(er) conrade en(de) waelrave(n) vors(creven) d dat bi alsoe dat/
waelrave(n) vors(creven) den vors(creven) h(er) conrade betaelde de so(m)me bove(n) ghescreve(n) ten daghe bove(n) ghescreve(n) en(de)/
v(er)cleert in eene(n) scout brief va(n) luven(en) dat i(n) dien ghevalle de vors(creven) de vors(creven) waelrave wed(er) hebbe(n)/
soude sijn twe cheis guld(en) vors(creven) gheluc En(de) bi alsoe dat waelrave vors(creven) de vors(creven) so(m)me te daghe/
vors(creven) niet en betaelde dat dan de vors(creven) h(er) conrart behoude(n) soude de vors(creven) vi twe cheis guld(en)/
erffeleec den pe(n)ninc voer x twintich d(er) ghelik(en) pe(n)ni(n)ghe(n) En(de) wa(n)t de vors(creven) h(er) conrart hier/
ane ki(n)nesse behoeft o va(n) nu waelrave(n) vors(creven) om va(n) der stad clerc va(n) luven(en) arnold(us) kyp sijn brie/
ve te hebben(e) va(n)d(er) twe cheis guld(en) vors(creven) ghelik(er)wijs als dat blijct int regist(er) vors(creven) wesen(de) ond(er) arnoldo/
kyp Soe eest dat ic waelrave vors(creven) lide en(de) ki(n)ne dat ic den vors(creven) h(er) conrarde di ten daghe bo/
ve(n) ghescreve(n) niet betaelt en hebbe ten daghe vors(creven) en(de) dat die vors(creven) h(er) co(n)rart die vors(creven) twe cheis/
guld(en) erffeleec nu afgeslage(n) heeft van d(er) so(m)me(n) vors(creven) in orco(n)de(n) mijns segels hier op gedruct int/
jaer ons hee(re)n duse(n)t vierho(n)d(er)t drie en vijftich xix daghe i(n) januario
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer