SAL7339, Act: R°251.3 (315 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°251.3  
Act
Date: 1445-02-27

Transcription

2019-04-14 by Jos Jonckheer
It(em) want meest(er) zijbrecht vande(n) neele doctoir in medecijne(n) en(de) ja(n)nes/
vanden neele sijn bruede(r) alse geleit nad(er) stad recht van loven(en) totten/
goeden meest(er) jans wilen vanden neele huers vad(er)s doctoir in med(ecijnen)/
gevo(n)nist hebben voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) zeke(re) scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) spreken(de) van sesse gulden pe(n)ningen geheten rijd(er)s der/
mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n erfchijs en(de) renten alle jae(re) opden xiii[sten]/
dach van mey te betalen en(de) inden stad wissel van loven(en) te leve(re)n/
erflijc aen en(de) op sesse dachmael beemts luttel min oft meer/
willems vander to(m)men gelegen inde p(ro)chie van betekem ten hulsen op/
de deeme(r) ald(air) tusschen de goeden reyners wilen vand(er) rivie(re)n geheten/
daneels en(de) s(in)ter claus outaer ind(er) kercken tot arscot en(de) neest de(n)/
goeden arnts vand(er) lanen en(de) jorijs wante Soe eest dat arnold(us)/
kyp secretar(is) d(er) stad van loven(en) die vanden voirs(creven) gebruede(re)n volcomel(ijc)/
gemechticht was tvoirs(creven) vo(n)nisse te v(er)volgen getogen es met meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) op de voirs(creven) pande ald(air) niet te panden en was Mids/
den welken hem de voirs(creven) pande met coste en(de) co(m)mer van rechte d(air)/
op gelopen gelev(er)t sijn en(de) in handen gestelt p(rese)nt(ibus) ov(er)wynge/
lyntre iu(n)ior februarii penult(ima)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer