SAL7339, Act: R°265.3 (326 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°265.3  
Act
Date: 1445-03-09

Transcription

2019-05-05 by Jos Jonckheer
It(em) want jan vander noet soen jans wilen vand(er) noet van bruess(el)/
gevo(n)nist heeft voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) zeke(re) scepen(en) brieven/
van loven(en) spreken(de) van xl chijns gulden(en) erfrenten alle jae(re) te kersmisse/
te betalen en(de) ind(er) stad wissel van loven(en) te leve(re)n den voirs(creven) ja(n)ne alsoe/
lange hij leven sal en(de) niet langer aen en(de) op een hof metten huysen/
hove(n) bogarden en(de) met xxvii boende(re)n wynnens lants behoe(re)nde tot/
den voirs(creven) hove en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) gelegen tottenborch/
en(de) dair omtrent gelikerwijs gheert my(n)nemoen de voirs(creven) goede(n) ald(air)/
te houde(n) plach welc vo(n)nisse ten uut(er)sten begreep dat de voirs(creven) jan/
vand(er) noet trecken soude op de voirs(creven) pande en(de) vonde hij te pande(n)/
dat hij dan panden soude en(de) en vonde hij niet te panden dat/
hij voirts vae(re)n soude metten rechte [soe dat hij] aldair hij iiii p(er)de te/
panden vant de welke hij met rechte afpande Ende voirt/
wairt den selve(n) ja(n)ne den gront vanden voirs(creven) panden met/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) voirs(creven) [want de voirs(creven) p(er)de niet goet genoech en wae(re)n] voir tgebrec vande(n) voirs(creven)/
renten met coste en(de) co(m)mer d(air) op gelopen gelevert en(de) in hande(n)/
gestelt p(rese)nt(ibus) witte ov(er)wynge m(ar)cii ix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer