SAL7339, Act: R°268.1 (329 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°268.1  
Act
Date: 1445-03-13

Transcription

2019-05-15 by Jos Jonckheer
It(em) henric waernier van sinte remeys geest in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van henricken boelaert die na den rechte der/
stat van loven(en) come(n) en(de) geleydt es totte(n) goeden andries thoemaes alle de/
wynnende lande die selve andries houdende es vanden cloeste(r) van sinte/
nycasius van riemen met sesse molevate corens die collet eernul jaerlicx/
geeft van ene(n) wijngaerde aldair gelegen Ende noch met seve(n) molevate/
corens die col me(n) jairlijx geeft op een half boend(er) lants gelege(n) a fosse/
dechebais Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte neestcomen(de)/
ene(n) t(er)mij(n) van xii ja(r)en lang v(er)volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) om/
xii mudde haerts corens goet en(de) payabel [haertcoren] pacht van geest voirs(creven) der/
maten van thienen Te weten vi halster der selver maten voe(r) elc mudde/
voirs(creven) gerekent sente andries misse apostels te betalen en(de) te loeven(en) te levere(n) jairlijx den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende es ond(er)sproken/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel loflijc wynne(n) werve(n) en(de) meste(n)/
sal gelijc hae(re)n reengenoete(n) bove(n) en(de) beneden ende den lesten oeght gedae(n)/
tvoirs(creven) lant bloet laten uutgenome(n) vii dachmale lants daer af dat de/
v liggen t(er) plaetsen gehete(n) recke tusscen de goede tscloest(er)s van vileer/
en(de) jan spilhon? in dande(re) En(de) dand(er) half boend(er) gelege(n) te fockremet/
tusscen janne vanden schore in beyden zijden die zij [hij] nu besaeyt vinden [vindt]/
ende ten afsceydene besaeyt selen [sal] laten Ende inden lesten ja(r)e mach de/
voirs(creven) henricus boelaert ter stont naden oeght de voirs(creven) bloete lande/
aenveerden en(de) sijn profijte daer mede doen Ende es vorweerde dat [oft] de/
voirs(creven) henricus in deen zijde en(de) de wynne in dande(re) ten eynde/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van malcande(re)n sceyden wouden dat sal de ghene die also/
sceyden wilt den andere(n) twee jaer te voe(re)n laten weten en(de) condigen/
waert oec alsoe dat de voirs(creven) wynne aen de voirs(creven) goede bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige scade o lede van tempeeste oft ghemeyne(n)/
oirloge daer af soude me(n) den voirs(creven) wynne restoir doen gelijc ande(re)n/
he(re)n en(de) p(re)laten hue(re)n wynne(n) bove(n) en(de) beneden doen selen En(de) alle/
dese vorw(er)den condicie(n) en(de) gelofte(n) (et)c(etera) hier af es borge des voirs(creven)/
wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n en(de) elc voir al jan spilhon? van/
sinte remeys geest Et p(ri)m[(us)] witte lyntre iunior m(ar)cii xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer