SAL7339, Act: R°274.2-V°274.1 (335 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°274.2-V°274.1  
Act
Date: 1445-03-18

Transcription

2019-05-19 by Jos Jonckheer
Van romboute vanden bossche en(de)/
ja(n)ne vander milen/
It(em) tvo(n)nisse tusschen ja(n)nise vanden hove dien met meer ande(re)n/
p(er)sone(n) voir gebrec van lijfrenten gelev(er)t en(de) in handen/
gesett sijn met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) de goede/
jacops van orshagen en(de) ja(n)ne de moer die de selve goede/
van des voirs(creven) ja(n)nes wegen en(de) ande(re)n d(air) inne gericht sijnde/
te rege(re)n gemechticht was in deen zijde ro(m)boute vande(n)/
bossche en(de) ja(n)ne vand(er) milen van mechlen in dande(re)/
alse van drie boende(re)n bosch gelegen sinte katlijne(n) wave(r)/
tusschen de goede(n) die toe te behoe(re)n plagen ja(n)ne scoef/
nu des voirs(creven) jacops en(de) den wech geheten muylslijde welke(n)/
bosch de voirs(creven) ja(n)nes en(de) jan de moer meynde(n) dat hen/
sculdich wa(r)e te volgen mids seke(re)n reden(en) die zij d(air) toe
//
seyden Dair tegen de voirs(creven) rombout en(de) jan hen/
v(er)antwerden(de) dede seggen en(de) oic met brieve(n) blijken/
dat den voirs(creven) bosch voir gebrec van erfpachte bel(eit)/
en(de) uutgewonnen wa(r)e en(de) hen oft den ghenen dair zij/
de macht af hadden in handen gesedt na uutwijzen/
van seke(re)n brieve(n) d(air) af gemaect sijnde de welke/
inden rechte op den dach van thoene(n) gelesen worden/
was gewijst met desen worden dat de scepen(en)/
van loven(en) met hue(re)n vo(n)nissen setten beyde p(ar)tien/
inden hof vande(n) voirs(creven) goede(n) rechts te plegen/
p(rese)nt(ibus) pynnoc witte ov(er)wynge vynck(enbosch) lynt(er)/
m(ar)cii xviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer