SAL7339, Act: R°280.1 (341 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°280.1  
Act
Date: 1445-03-24

Transcription

2019-05-26 by Jos Jonckheer
It(em) es bevorweert en(de) tusschen de voirs(creven) p(ar)tien ond(er)sproken dat jacop stev/
de voirs(creven) goedinghe sal blive(n) liggende ond(er) scepen(en) van loeven(en) in des(er)/
vuegen oft de voirs(creven) jacop stevens tusscen dit en(de) sinte jansmisse neestcomen(de)/
den voirs(creven) pete(re)n v(er)nueghde en(de) betaelde de so(m)me van xiiii/
clincarde te xiiii st(uvers) [tstuc] en(de) i stuv(er) der mu(n)ten (et)c(etera) dat dan de/
voirs(creven) jacop de voirs(creven) guedinge brieve wed(er) om hebben sal om die/
te nieute te doen op dat hem gelieft Bij alsoe dat de/
voirs(creven) jacop den voirs(creven) pete(re)n te vo(r)en vi weken sal moten cu(n)digen/
oft hij sijn voirs(creven) goeden ten voirs(creven) t(er)mijne vande(n) voirs(creven) gelde/
lossen wille en(de) oft hijt h(ier) en bynne(n) niet quijdt f/
datmen dan de voirs(creven) guedinge brieve ongestoert sal laten/
volgen [den voirs(creven) pete(re)n] sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer