SAL7339, Act: R°305.1 (358 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°305.1  
Act
Date: 1445-04-13

Transcription

2019-07-16 by Jos Jonckheer
van janne van prumellez/
It(em) tvo(n)nisse tusschen janne van prumellez voirs(creven) in deen zijde ende/
goessen vanden kerchove die geleit es totden goede(n) arnts abry geheten/
van tollifa in dande(re) alse van zeke(re)n pontgelde [dat de voirs(creven) jan yesch te hebben en(de)] dair voe(r) dat de voirs(creven)/
jan [hij] gevolght hadde op ene(n) bosch geheten plantee bijden voirs(creven) arnde/
v(er)cocht eene(n) geheten arnde van glabbais welke vorderinge oft dagen/
de voirs(creven) goessen mett(er) stad brieve(n) van loven(en) gesloten hadden meynen(de) want/
hij den coep vanden voirs(creven) bossche niet gedaen en hadde dat hij dair o(m)me/
ongehouden soude sijn vanden voirs(creven) pontgelde na dien dat nyemant zijn/
goede en conste v(er)copen dan hij allene [selve] en(de) dat de voirs(creven) jan mids gebrec/
vande(n) voirs(creven) pontgelde opt voirs(creven) bosch niet meer volgen en soude want/
hij gekint hadde dat hij d(air) op ontfangen hadde vi saluten mette(n)/
welken hij ten uut(er)sten hoepte te gestaen was gewijst met desen/
worden dat de he(re)n scepen(en) van loven(en) bleven bij alsulke(n) vo(n)nisse alse/
zij vand(er) selver saken tusschen den voirs(creven) janne en(de) arnde van glabbais/
voir hadden gewijst p(rese)nt(ibus) pynnoc abs(oloens) witte ov(er)wynge vynck(enbosch)/
lyntre ap(ri)lis xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer