SAL7339, Act: R°313.4 (367 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°313.4  
Act
Date: 1445-04-20

Transcription

2019-07-21 by Jos Jonckheer
It(em) wout(er) vanden b(er)ge woenende wonende ten ryoele en(de) gielijs vanden/
putte van nethene(n) in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekent dat sij genomen/
hebben van he(re)n henricken vanden spelhove(n) monic tscloest(er)s van vileer en(de)/
meest(er) vand(er) porte(n) van velpe van wegen des selfs cloest(er)s de wynnende/
lande ende beemde metten tsijse d(air) toebehoiren(de) des voirs(creven) goidshuys/
geleg(en) te nethen(en) en(de) d(air) ontrint alsoe v(er)re dat jan rey(m)miwaert in/
voirledene(n) tijden gehouden heeft Te houden en(de) te hebben(e) van sinte/
andriesmisse leestleden ene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgen(de)/
elx jaers dae(re)nbynne(n) op den commer chijs en(de) co(m)mer d(air) vore/
uutgaende te gewoenlijken tijden [(ter)mijne(n)] te betalen ende voirt meer/
om viii mudde harts corens pacht van nethen(en) goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) van loeven(en) te s(in)[te] andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven(en)/
inde h(er)berge des voirs(creven) godshuys te levere(n) op hare(n) cost en(de) om/
vier rijnsche guld(en) oft de weerde d(air) af sinte mertens misse te/
betalen jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn duerende quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynne(n)/
en(de) werve(n) sal sullen den voirs(creven) t(er)mijne(n) due(re)nde gelijc hue(re)n/
rengenoete(n) en(de) de grechten en(de) waterleyen wael en(de) loeflijc ruyme(n)/
en(de) vegen sullen den selven t(er)mijne(n) due(re)nde It(em) es noch vorw(er)de [hebben]/
dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande ydel [bloet] aenveert hebben ten ingane/
van hue(re)n t(er)mijne en(de) alsoe selen sijse laten ten afsceyden vande(n)/
selven t(er)mijne(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer