SAL7339, Act: R°317.2-V°317.3 (369 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°317.2-V°317.3  
Act
Date: 1445-04-06

Transcription

2019-08-14 by Jos Jonckheer
Item uut dien dat tvoirs(creven) vo(n)nisse begrijpt dat p(ar)tien maldande(re) malcande(re)n/
voldoen selen na dat de waerheyt gedrage(n) heeft ende deselve/
waerheyt in so(m)megen poenten discordeert soe es bijden he(re)n scepen(en)/
van loeven(en) ten v(er)sueke van p(ar)tien [die elc van hen] tv(er)stentenisse tsijne(n) vordeel nam/
ghecleert dat de voirs(creven) jan oskens hebben sal de hoeve met hue(r) toebehorte(n)/
gelege(n) touden die daneel wilen van craenhem met sijnre huysvrouwe(n)/
te houden plach desgelijx de zielvoirt en(de) de goede van smaelvort/
met hue(re)n toebehorte(n) op beyden zijden vand(er) hoeven geleg(en) op den/
last van vi pet(er)s uute(n) goede(n) van zielvoirt [smaelvoert] jaerlijx gaende op dat/
hue(r) gelieft dien te hebben en(de) dand(er) goede op een sac zaets/
ii zijst(er) rocx erflijc enen mudde lijftochte(n) ewat zaets en(de) opden/
co(m)mer die daneel voirs(creven) uutder hove(n) met hue(re)r toebehorte(n) te gelde(n)/
plach/
It(em) dat jan oskens vande(n) voirs(creven) goede(n) hebben sal behoerlijke vestich(eit)/
uut scepen(en) brieve(n) van loeven(en) en(de) and(er)sins alsoe dat den clercken/
vand(er) stad van loeven(en) duncken sal dat hij waste en(de) seker stae/
Item dat den selven janne oskens volgen selen de helicht vanden/
scapen en(de) hoe(re)n veede die inde voirs(creven) hoeve wa(r)en te tijde alse/
de come(n)scap vande(n) voirs(creven) goeden gesciede uutgenome(n) de beeste(n) die doen/
tertijt uutgedaen wa(r)en om vett te make(n)
//
It(em) dat jannes vanden hove oic gehouden sal sijn janne oskens/
te doen uuter waerscap die hij lambrechte van wynge gedaen heeft/
vanden goeden te wynge gelegen die lambrecht tegen den voirs(creven) janne/
oskens gecocht heeft en(de) sette(n) d(air) af sijne(n) voet voer den selven/
janne oskens/
It(em) de voirs(creven) jannes vande(n) hove sal hebben voir tvoirs(creven) goet alsuke(n)/
xiii[c] gulden rijnsche guld(en) alse aen lambrechte van wynge/
uutstaen en(de) die met hue(re)n laste alsoe dat jan oskens d(air) af hebben/
noch leggen en sal/
Ende met des voirs(creven) es gedaen sijnde selen sij geslete(n) sijn en(de)/
van malcande(re)n gesceyden
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer