SAL7339, Act: R°328.2 (382 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°328.2  
Act
Date: 1445-05-05

Transcription

2019-12-23 by Jos Jonckheer
It(em) willem van steenwinckel gehete(n) kempene(re) woenen(de) te weerde/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van jasp(er) en(de) joese/
absoloens gebruede(re)n alle de goede der voirs(creven) gebruede(re)n gelijc sarter/
vander bruggen die ald(air) te houden plach te werde en(de) teppegem/
geleg(en) in woni(n)gen huysen hove(n) wynnen(de) landen beemde(n) eeuselen/
met allen hue(re)n toebehorte(n) Te houden(e) en(de) te hebben(e) en(de) te wynsnen [wynnen]/
van half merte neestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii ja(r)en lanc v(er)volgen(de)/
Elx jaers dae(re)nbynne(n) om xii sacke corens (½) vierdeel myn der/
maete(n) van mechlen en(de) om lii grijpen te weten xl pl(a)c(ken) brabants/
pay(ments) voir elke grijpe gerekent tvoirs(creven) core(n) te s(in)[te] andriesmisse/
en(de) tvoirs(creven) gelt sinte merte(n)smisse inden wint(er) alle jare den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde te betalen en(de) te mechlen oft te vilvorde(n) daert den/
voirs(creven) sartele [jasp(er) ende joese] sal gelieve(n) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goeden weel en(de) loflijc wynne(n) werve(n) en(de)/
mesten sal gelijc sijne(n) rengenoete(n) boven en(de) beneden en(de) die/
laete(n) te sijne(n) afscheyde(n) gelijc hij die vant te sijne(n) aencomen/
en(de) gelijc rengenoete(n) ov(er)wynge vynck(enbosch) maii qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer