SAL7339, Act: R°335.4 (389 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°335.4  
Act
Date: 1445-05-10

Transcription

2020-02-03 by Jos Jonckheer
It(em) jan mahault in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekindt dat hij genome(n) heeft/
van h(ere)n lod(ewijc) py(n)noc ridde(r) nu t(er) tijt scepen(e) te loeven(e) thoff des/
selfs h(ere)n lod(ewijcx) gehete(n) te moriarsat mette(n) huyse(n) hove(n) wi(n)nen(de) lande/
en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebeh(oirten) Te houde(n) te hebben en(de) te wy(n)ne(n) van/
half meye naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jaren lang p(ro)ut h(ab)et(ur) in om(n)i/
mo(do) ja(nuarii) iiii[ta] lib(r)[o] xli excepta una clausula ibid(em) no(ta)ta Met alsulker/
vorw(er)de(n) dat de voirs(creven) h(er) lodewijc de(n) voirs(creven) wynne alle jare leve(re)n sal/
de voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) half thaert core(n) datme(n) op de voirs(creven) lande/
jaerlijcx i zaeyen sal ov(er)wynge lyntre maii x
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer