SAL7339, Act: R°343.1 (404 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°343.1  
Act
Date: 1445-05-17

Transcription

2020-01-27 by Jos Jonckheer
Cond zij allen liede(n) dat een deylinge gesciet en(de) gemaect es tussce(n)/
jonch(e)r janne dicbier hee(re) van meeghem ende van myerle sone/
jonch(e)r jans wilen dicbier hee(re) va(n) meeghem en(de) va(n) myerle/
voirs(creven) dien hij hadde van jouff(rouwe) johanne(n) zwaefs zij(n)re gesellinne(n)/
te voere(n) uut de(n) broede der voirs(creven) jouffr(ouwe) johanne(n) sijnre/
moeder gedaen in deen zijde ende jonch(e)r henricken/
van schoenhove(n) ende jouff(rouwe) beat(ri)ce(n) ts(er)claes sij(n)re geselli(n)ne(n)/
dochter jans wile(n) ts(er)claes de welke hij hadde vand(er) voirs(creven)/
jouff(rouwe) joha(n)ne(n) in dande(re) vande(n) goede(n) en(de) rente(n) hier/
na bescreve(n) en(de) v(er)claert die de(n) voirs(creven) jonch(e)r janne/
en(de) jouff(rouwe) beat(ri)ce(n) sij(n)re zuster vande(n) voirbedde na doode/
der voirs(creven) jouff(rouwe) joha(n)ne(n) hue(r) moeder toecome(n) en(de) v(er)sterve(n)/
selen met co(n)sente ende wille der selver jouff(rouwe)/
johanne(n) gedeilt te worde(n)/
inde(n) yerste(n) [soe] zijn bleve(n) en(de) gevalle(n) de(n) voirs(creven) jonch(e)r/
janne dicbier in sijnre deylinge(n) de goede hier na gespecifieert/
Te wete(n) [ind(en) yerste(n)] thoff gehete(n) te(n) bossche met xl boenre lants vi/
boender bemde xxvii boender bossche eene(n) boender/
beempts in loevenerenbeemde een cleyn bemdeken te marbeke/
gelegen dat jan van udekem houdende es It(em) ii stucke bemts/
te bout(er)shem gelege(n) It(em) een mudde rox erffpachts tev(er)sb(er)ge/
gelege(n) en(de) ii amen wijns erflijc oec tev(er)sberge/
gelijc de voirs(creven) jouff(rouwe) johanne tvoirs(creven) hoff te(n) bossche/
inde p(ro)chie(n) van hulde(n)berge en(de) ned(er)yssche en(de)/
andere(n) [p(ar)tie(n) voirs(creven) inde(n) voirs(creven)] plaetsen voir g(eruert) die te houden plach/
op de(n) co(m)mer en(de) last van ii mudde(n) rocx erffpachts/
d(air) uut jairlijcx te gelden [en(de) te bet(alen)] abs(oloens) vynck(enbosch) maii xvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer