SAL7339, Act: R°359.2 (423 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°359.2  
Act
Date: 1445-06-04

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
Item dit es der selver stadmeestere(n) uutsprake inde(n) yerste(n) dat de/
voirs(creven) p(ar)tien te wete(n) ja(n) de costere terde(n)deel en(de) bernere va(n) kerberge(n)/
de twee deele vande(n) muere d(air) op dat huerre beyder huyse staen/
gebruycke(n) en(de) tot ewige(n) dage(n) besitte(n) selen en(de) die houde(n) elc na sijn/
laste in goede(n) state It(em) dat de voirs(creven) jan de coste(re) sijn dack van sijne(n)/
huyse ter zijde(n) oft huyse w(er)t des voirs(creven) b(er)nerts corte(n) sal alsoe vele dat/
den oesendrup vande(n) wate(r) d(air) af comen(de) valle(n) sal eene(n) duyme/
vand(er) middelt vand(er) gote(n) tussce(n) huerre beyder erve voirs(creven) liggende/
It(em) dat b(er)nere van kerberge(n) alsulke(n) gat oft splete alse steet inde(n)/
muere tussce(n) he(m) en(de) de(n) voirs(creven) janne v(er)make(n) en(de) toestoppe(n) mach/
wa(n)neer dat he(m) genuecht op also dat de voirs(creven) jan de costere/
tgelas dat d(air) inne stont te hemw(er)t trecke(n) mach It(em) sal jan/
de coste(re) voirs(creven) moete(n) afdoen de vyderinghe van stroe van eene(n)/
balcke staende op dynde vande(n) huyse des voirs(creven) jans op de zijde/
des voirs(creven) berneers w(er)t It(em) sal noch de voirs(creven) berne(re) dwater/
hoedanich dat zij comende op sijn scaelgie alsoe leyden en(de) bewege(n)/
ter strate(n) w(er)t uut vande(n) muere des voirs(creven) jans alsoe dat/
des selfs jans muer d(air) af gheen hynder en come en(de) oft dat/
gebuerde dat dat de voirs(creven) b(er)ne(re) oprichte(n) en(de) oplegge(n) sal moete(n)/
den voirs(creven) janne de coste(re) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer